ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਪਲਾਇਰ
Whatsapp/Tel: +86135-1090-7401| ਈ - ਮੇਲ: lucy@monkong.net
EnglishالعربيةFrançaisDeutschItalianoPortuguêsਪੰਜਾਬੀRomânăEspañol
 ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰੋ

ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਨ

» ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ

 • ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਨ

  ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਟੈਗਸ:
  ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ, ਕੋਲਨ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਪੂਰਕ, ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਣ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਕਰੀ ਲਈ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਣ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਲੋਨਿਕ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਣ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ, libbe ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਯੰਤਰ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਪੜਤਾਲ
  • ਨਿਰਧਾਰਨ

  ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਨ

  Colon Hydrotherapy Equipments – A Comprehensive Overview

  The History of Colon Hydrotherapy Equipments

  Colon hydrotherapy, also known as colonic irrigation, has been in practice for centuries. Ancient Greeks and Egyptians used enemas to cleanse their colons, and this practice has continued over the years in various forms. Modern colon hydrotherapy equipment emerged in the early 20th century, with the introduction of the enema machine. Since then, the technology has advanced significantly, and today, we have highly advanced colon hydrotherapy equipment that provides a safe, hygienic, and effective approach to colon cleansing.

  The Working Principle

  Colon hydrotherapy equipment works on the principle of water therapy, which involves the gentle infusion of warm, filtered water into the colon to flush out toxins, waste products, and other impurities. It involves a safe and painless procedure that is performed by a qualified therapist who uses sterile, disposable equipment to perform the procedure.

  ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਨ

  The Selling Points

  1. Promotes Digestive Health – Colon hydrotherapy equipment stimulates the natural process of peristalsis, which helps maintain a healthy digestive system.

  2. Detoxifies the Body – Colon hydrotherapy equipment helps flush out toxins and waste products from the body, which can improve overall health and wellbeing.

  3. Improves Skin Health – Colon hydrotherapy equipment can improve skin health by removing toxins and other impurities that can lead to acne, eczema, and other skin conditions.

  The Steps Involved

  The colon hydrotherapy procedure involves several steps, ਸਮੇਤ:

  1. Preparation – The patient is required to fast for a few hours before the procedure and drink plenty of water to ensure adequate hydration.

  2. Positioning – The patient is positioned on a comfortable table, and the therapist inserts a small rectal tube into the anus.

  3. Infusion – Warm, filtered water is gently infused into the colon and allowed to flow in and out to loosen and flush out any waste.

  4. Evaluation – The therapist evaluates the condition of the colon and may perform additional infusions to ensure complete cleansing.

  5. Completion – Once the procedure is complete, the patient is allowed to rest for a few minutes before leaving the clinic.

  ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਨ

  Who Needs Colon Hydrotherapy Equipment?

  1. People with Digestive Issues – Colon hydrotherapy equipment is recommended for people with digestive issues such as bloating, constipation, and irritable bowel syndrome.

  2. Individuals with Skin Conditions – Colon hydrotherapy equipment can benefit people with skin conditions such as acne, eczema, and psoriasis.

  3. Individuals with a History of Toxin Exposure – Colon hydrotherapy equipment is recommended for individuals with a history of toxin exposure through diet, medications, and environmental pollutants.

  Applications in Different Industries

  1. Healthcare Industry – Colon hydrotherapy equipment is used in the healthcare industry to treat individuals with digestive and skin issues.

  2. Wellness Industry – Colon hydrotherapy equipment is widely used in the wellness industry for detoxification and overall health.

  3. Beauty Industry – Colon hydrotherapy equipment is used in spas and beauty clinics that offer skin treatments.

  ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਨ

  Conclusion

  Colon hydrotherapy equipment is an effective and safe method for cleansing the colon and improving digestive and skin health. With its numerous benefits, it is a valuable addition to healthcare, wellness, and beauty industries. Contact us today to learn more about our colon hydrotherapy equipment and how it can benefit you.

  ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ

  ਮਾਈਕੋਂਗ ਮੋਨਕੋਨ ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

  ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ: ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ OEM ਲੇਬਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

  ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਂ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ,ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ਜੇਕਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ.


  ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋ