ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਪਲਾਇਰ
Whatsapp/Tel: +86135-1090-7401| ਈ - ਮੇਲ: lucy@monkong.net
EnglishالعربيةFrançaisDeutschItalianoPortuguêsਪੰਜਾਬੀRomânăEspañol
 ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰੋ

ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ: ਇਤਿਹਾਸ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਦਮ, ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

» ਬਲੌਗ

ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ: ਇਤਿਹਾਸ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਦਮ, ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

May 22, 2023

ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ

ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ: ਇਤਿਹਾਸ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਦਮ, ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

A Brief History of Colonic Machine

Almost everyone wants to have a healthy digestive system, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ, ਕੋਲੋਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਕੋਲੋਨਿਕ ਸਿੰਚਾਈ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, it is now possible to cleanse the colon and improve gut health. The first colon irrigation machine was invented in the 1920s, and since then, colonic machine has been used around the world to promote colon health and prevent colon-related diseases.

The Working Principle of Colonic Machine

The colonic machine uses a combination of water and pressure to flush out waste, toxins and harmful microorganisms in the colon. The process involves inserting a small nozzle into the rectum and allowing warm, filtered water to flow in and out of the colon. This creates a gentle massaging action that loosens and removes impacted fecal matter and other waste in the colon. The process is safe, effective, and does not cause any pain or discomfort.

The Step-by-Step Procedure

The procedure involves the following steps:

 • Lie down on the colonic machine table
 • Insert the small nozzle into the rectum
 • Adjust the water temperature to your comfort level
 • Allow the water to flow into the colon to loosen waste
 • Massage the abdomen to further release waste
 • Allow the water to flow out of the colon, taking waste with it
 • Repeat the process until the colon is thoroughly cleansed

ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ

The Benefits of Colonic Machine

1. Improved Digestive Health: Colonic machine helps to improve the function of the digestive system by removing waste, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, and harmful bacteria in the colon. 2. Boost Immune System: Colonic machine can help to boost the immune system by removing harmful microorganisms in the colon. 3. Reduced Bloating and Gas: Colonic machine can help reduce bloating and gas by removing built-up waste in the colon. 4. Enhanced Energy Levels: Colonic machine can help to enhance energy levels by improving the absorption of nutrients in the colon. 5. Weight Loss: Colonic machine can help with weight loss by removing built-up waste in the colon that can contribute to weight gain.

ਕਿਸਨੂੰ ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

Colonic machine is recommended for individuals who experience any of the following:

 • Irregular bowel movements
 • Bloating and gas
 • ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਜ਼
 • ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ (ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ)
 • Acne, skin rashes, and eczema caused by gut issues
 • Frequent headaches and migraines
 • Low energy levels and fatigue

ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ

The Applications of Colonic Machine in Various Industries

Colonic machine is used in various industries, ਸਮੇਤ:

 • ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ: Colonic machine is used in healthcare facilities to promote colon health and treat colon-related diseases.
 • Spas and Wellness Centers: Colonic machine is used in spas and wellness centers to promote colon health and improve overall well-being.
 • Sports and fitness: Colonic machine is used in sports and fitness centers to promote better digestion and improve athletic performance.
 • Beauty and aesthetics: Colonic machine is used in beauty and aesthetics centers to promote clearer skin and healthy hair.

If you are interested in pricing or software, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਵਟਸਐਪ, or leave a message. Improve your digestive health today with colonic machine!

ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ

ਮਾਈਕੋਂਗ ਮੋਨਕੋਨ ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ: ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ OEM ਲੇਬਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 • ਵਰਗ