ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਪਲਾਇਰ
Whatsapp/Tel: +86135-1090-7401| ਈ - ਮੇਲ: lucy@monkong.net
EnglishالعربيةFrançaisDeutschItalianoPortuguêsਪੰਜਾਬੀRomânăEspañol
 ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰੋ

ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ

» ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ

 • ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ

  ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਟੈਗਸ:
  ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ, ਕੋਲਨ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਪੂਰਕ, ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਣ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਕਰੀ ਲਈ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਣ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਲੋਨਿਕ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਣ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ, libbe ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਯੰਤਰ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਪੜਤਾਲ
  • ਨਿਰਧਾਰਨ

  ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ

  Main Parameters.

  Embedded dual LCD display.
  Observe the detoxification effect with naked eyes;
  Filling system adopts professional imported medical peristaltic pump; Automatic detection of enema data;
  Automatic control of filling time and temperature;
  Automatic cleaning pipes, filtration, disinfection and purification of water, filtering impurities;
  Automatic temperature control water temperature constant;

  Our services

  1.Warranty:
  Product warranty 12 months.
  If there is any technical problem during the warranty period, we will send replacement parts for free.
  Technical support is also available around the clock.

  2. Our Advantages
  1. Respond to your enquiry within 24 hours.
  2. Experienced staff answer all your questions in fluent English. 3.
  3. OEM available.
  4. All the products we offer are very competitive.

  3. After-sales
  Our machines undergo extensive and rigorous testing and quality control procedures to ensure that every product purchased meets global quality standards. The quality of all our products is safe and reliable.

  ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ

  The History of Hydrotherapy Colonic Machine

  Hydrotherapy, also called colon hydrotherapy, has been in use for thousands of years. The ancient Egyptians practiced colon cleansing with a reed, while the Greeks used enemas made from animal bladders. Later on, in the 19th century, hydrotherapy became more popular and modern machines were invented.

  What Are the Health Benefits of Colonic Hydrotherapy?

  Colonic hydrotherapy, also known as colonic irrigation, is a natural therapy that involves flushing the colon with warm water to remove waste and toxins. Some of the health benefits of colonic hydrotherapy include:

  • Relieving constipation
  • Improving digestion
  • Boosting energy levels
  • Reducing bloating
  • Enhancing immune function
  • Detoxifying the body

  What’s a Colonic Machine?

  A colonic machine is a medical device used to administer colonic hydrotherapy. It consists of a water storage tank, a pump, a pressure gauge, and a speculum. The speculum is inserted into the rectum to deliver the warm water into the colon.

  How to Clean My Intestines?

  Cleaning your intestines involves removing waste and toxins that have accumulated in your colon. Here are some natural ways to clean your intestines:

  • Eating a fiber-rich diet
  • ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ
  • ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ
  • Taking probiotics
  • Reducing stress

  How to Clean Out Colon Quickly?

  If you need to clean out your colon quickly, you can try a colonic irrigation procedure. It typically takes between 45-60 minutes to complete and can remove a significant amount of waste and toxins from your colon.

  ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ

  What Is Colonic Hydrotherapy Treatment?

  Colonic hydrotherapy treatment is a natural therapy that involves flushing the colon with warm water to remove waste and toxins. It can improve digestion, boost energy levels, and enhance immune function.

  What Is Calonics?

  Calonics is a misspelling of colonic hydrotherapy. It refers to the same natural therapy that involves flushing the colon with warm water to remove waste and toxins.

  ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ?

  Cleaning the gut involves removing waste and toxins from your digestive system. Here are some natural ways to clean your gut:

  • Eating a fiber-rich diet
  • ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ
  • Taking probiotics
  • Reducing stress

  How Can I Cleanse My Colon Naturally?

  If you want to cleanse your colon naturally, you can try a detox diet that includes fiber-rich foods, probiotics, and plenty of water. You can also try colonic hydrotherapy, which can remove a significant amount of waste and toxins from your colon.

   

  ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ

  The Working Principle of Hydrotherapy Colonic Machine

  A hydrotherapy colonic machine is a medical device that uses water to flush out the colon. Water is infused into the colon through a tube inserted into the rectum, and then the waste materials and toxins are eliminated through the same tube. The machine uses purified water, which is temperature-controlled, and may also include other substances such as probiotics or coffee.

  The Benefits of Hydrotherapy Colonic Machine

  1. Eliminate toxins from the body
  2. Improve digestion and nutrient absorption
  3. Relieve constipation
  4. Reduce bloating and gas
  5. Enhance immune function
  6. Improve mental clarity and energy levels
  7. Help with weight loss
  8. Reduce stress and promote relaxation
  9. Improve skin health

  The Steps of Hydrotherapy Colonic Machine

  1. The patient lies down on a table and the colon hydrotherapist inserts a tube into the rectum.
  2. Purified water is infused into the colon through the tube, and the waste materials and toxins are eliminated through the same tube.
  3. The entire process takes about 45-60 minutes and may include several rounds of infusion and elimination.

  How to Clean Colon at Home

  There are several home remedies for colon cleansing that you can try. These include drinking plenty of water, eating fiber-rich foods, taking probiotics, and using natural laxatives like aloe vera and psyllium husk.

  ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ

  How to Clean the Gut Out

  To clean the gut out, you need to remove all the accumulated waste and toxins from your colon. This can be done through colon hydrotherapy, which involves flushing the colon with water to remove the buildup.

  How Much Weight to Lose in 3 Colon Hydrotherapy Sessions

  While colon hydrotherapy can help with weight loss, it is not a magic solution. The amount of weight you lose during three colon hydrotherapy sessions depends on various factors such as your diet, exercise routine, and overall health.

  ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ

  What Can You Take to Clean Out Your Bowels?

  There are several natural supplements and herbs that can help clean out your bowels. These include magnesium citrate, cascara sagrada, senna, and triphala. However, it is important to consult with a healthcare professional before using any of these remedies.

  How to Clean Your Stomach

  Cleaning your stomach involves removing any undigested food or toxins that may be present. This can be done through a combination of diet changes and herbal supplements. Some of the most effective herbs for stomach cleansing include ginger, peppermint, fennel, and chamomile.

  ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ

  What Is Zupoo?

  Zupoo is a natural supplement that is designed to help with colon cleansing and digestive health. It contains a blend of herbs and fiber that help to flush out toxins and waste from the colon. Zupoo is a popular choice for people who are looking for a natural and effective way to improve their digestive health.

  How to Get All Poop Out of Body

  Getting all the poop out of your body involves a combination of diet changes, lifestyle modifications, and natural remedies. Some of the most effective ways to eliminate waste from your body include drinking plenty of water, eating a high-fiber diet, exercising regularly, and using natural laxatives or enemas.

  ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ

  Who Needs Hydrotherapy Colonic Machine

  Hydrotherapy colonic machine is beneficial for people who suffer from digestive issues, such as constipation, ਫੁੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਗੈਸ. It can also be helpful for those who want to detox their bodies and improve their overall health. However, it is not recommended for pregnant women, people with severe intestinal or rectal conditions, or those with certain medical conditions.

  The Applications of Hydrotherapy Colonic Machine

  1. Alternative medicine clinics
  2. Spas and wellness centers
  3. Medical clinics and hospitals
  4. Naturopathic clinics
  5. Colon hydrotherapist offices
  6. Fitness and weight loss centers
  7. Nutrition and health coaching businesses

  ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ

  Looking for Hydrotherapy Colonic Machine Suppliers?

  We are professional colon hydrotherapy machine suppliers, colonic machine wholesalers, and colon hydrotherapy equipment manufacturers. If you are interested in becoming a local distributor or dealer, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਵਟਸਐਪ, or leave a message on our website.

  ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ

  ਮਾਈਕੋਂਗ ਮੋਨਕੋਨ ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

  ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ: ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ OEM ਲੇਬਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

  ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਂ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ,ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ਜੇਕਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ.


  ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋ