ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਪਲਾਇਰ
Whatsapp/Tel: +86135-1090-7401| ਈ - ਮੇਲ: lucy@monkong.net
EnglishالعربيةFrançaisDeutschItalianoPortuguêsਪੰਜਾਬੀRomânăEspañol
 ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰੋ
  • ਨਿਰਧਾਰਨ

  health enthusiasts! If you’re on the lookout for the next big thing in colon health, you’ve just struck gold. We’re talking about the MAIKONG Open System Colonics, the game-changer your wellness routine didn’t know it needed. Let’s dive into what makes this colonic machine stand out and why you might want to consider it for your health and wellness practice.

  Why Open System Colonics?

  First off, open system colonics offer a more private and less invasive experience compared to traditional methods. It’s all about control and comfort, allowing you to manage the process at a pace that suits you best. Plus, with MAIKONG’s state-of-the-art design, you’re in for a seamless and effective session every time.

  The MAIKONG Difference

  What sets MAIKONG apart? It’s simple: innovation, quality, and reliability. Our MK-560 model isn’t just any colon hydrotherapy device; it’s a testament to advanced health technology. With features designed to ensure safety, comfort, and effectiveness, the MK-560 is here to revolutionize colon cleansing.

  Product Specs at a Glance

  Check out what the MAIKONG MK-560 brings to the table:

  Feature MK-560 Specifications
  Material Top-notch ABS and Stainless Steel
  Function Colon Care, Detox, Weight Management
  Safety Certifications CE Approved, ensuring global standards
  Voltage Adaptable 110V-240V for worldwide use

  What’s in the Box?

  Every MAIKONG MK-560 comes with all you need to get started:

  Component Details
  Main Unit The heart of your colonic therapy
  Hydrotherapy Bed For a comfortable therapy experience
  Water Lines & Connections Ensuring a smooth, uninterrupted flow

  Packaging and DeliveryWe’ve Got You Covered

  We know how important it is to get your device in perfect condition and on time. That’s why we’ve put a lot of thought into our packaging and delivery process.

  Safe & Secure Packaging

  • Protection is Key: We use a robust export carton with foam and an optional wood or Honeycomb carton for extra security.
  • Shipped from: Guangzhou, connecting you to a global hub of wellness technology.

  Reliable Delivery

  • Monthly Capacity: Ready to dispatch up to 300 units, ensuring we meet your demand.
  • Quick Turnaround: Just 15 days lead time for orders up to 5 units, because we know you can’t wait to get started!

  Customization? Absolutely!

  We get it, you want your MAIKONG MK-560 to feel like it’s truly yours. That’s why we offer a range of customization options, from logos to packaging and even graphic designs. Just hit us up with your ideas, and we’ll make it happen.

  FAQs to Quench Your Curiosity

  Can I really manage the MAIKONG MK-560 on my own? Absolutely! We’ve designed it with user-friendliness in mind. Plus, you’ll get a detailed manual to guide you through every step.

  What makes the MK-560 a safe choice for colonics? Safety is our top priority. From CE certifications to built-in safety features like water temperature control and pressure regulation, we’ve thought of everything.

  How can I become a distributor for MAIKONG in my area? We’re always looking to expand our family. Shoot us a message, and let’s start the conversation on bringing MAIKONG’s wellness solutions to your community.

  Ready to Transform Your Health Practice?

  The MAIKONG MK-560 Open System Colonic Machine isn’t just a purchase; it’s an investment in health, wellness, and the future of holistic care. So, are you ready to elevate your wellness journey with MAIKONG? Let’s make it happen!

  ਮਾਈਕੋਂਗ ਮੋਨਕੋਨ ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

  ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ: ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ OEM ਲੇਬਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

  ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਂ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ,ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ਜੇਕਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ.


  ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋ